Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Represented Artists | Artsürem
Represented Artists | Artsürem

Ali Rıza Kanaç

1989 Konya/Ereğli’de Doğdu. İlköğretim ve Lise Öğrenimini Konya’da tamamladı. 2007-2009 Yılları arasında Ressam İbrahim Rızayev atölyesinde çalıştı. 2009 Yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandı. 2010-2011 Eğitim döneminde Fakülte %10’luk başarı listesine girdi. İtalya, Accademia Albertina Delle Belle Arti Di Torino, Prof. Claudio Pieroni Atölyesinde bir yıllık burslu eğitim aldı. 2012 yılında ilk kişisel Sergisini Amantes Gallery’de açtı. 2013’te Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Prof. Dr. Hüseyin Elmas danışmanlığında “Resimde Manipülasyon Bağlamında Mekan ve Figür” konulu tez ile yüksek lisansını tamamladı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, Resim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

Ayhan Yılmaz

1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünü "Birincilik"le bitirdi. 1990 yılında Master Eğitimini, 1994 yılında da Sanatta Yeterlik Tez Çalışmasını (Anadolu Üniversitesi) tamamladı. Halen, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayla Birinci

1983 yılında Sakarya’da doğdu. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi GSF Seramik ve Cam Bölümünden birincilikle mezun oldu. 2011-2015 yılları arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi GSF Seramik ve Cam Bölümüne Araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik alanında Yüksek Lisans Programından mezun oldu. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik alanında Sanatta Yeterlik programından mezun oldu. KATILDIĞI SEMPOZYUMLAR Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi "1. Nevşehir Kültür Ve Tarih Sempozyumu Sergisi" Ürgüp, NEVŞEHİR , 2011 ALDIĞI ÖDÜLLER İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü Hacettepe Üniversitesi, ANKARA , 2010

Erdem Oğuz

Sanatçı hakkında bilgi girilmemiş.

Fatih Karakaş

Sanatçı hakkında bilgi girilmemiş.

Mehmet Başbuğ

Prof. Dr. Mehmet BAŞBUĞ (1956-2017) 1956 yılında Diyarbakır’da doğdu. Bursa Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde Lisans tamamladı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik ve Doktora yaptı. 1976-1986 yılları arasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yaptı. 1986 –1994 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde öğretim görevliliği, 1994-1999 yılları arasında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluş çalışmasında görev alarak Dekan Yardımcılığı ve Resim Bölümü Başkanlığını yürüttü. 1999-2009 yılları arasında Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinde görev yaptı. 2009 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalışmaya başladı. Aynı üniversitede çeşitli zamanlarda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Konservatuar Müdürlüğü, Rektör Yardımcılığı, Resim Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. Yurt içinde ve yurt dışında binden fazla karma sergiye katıldı. Çeşitli yarışmalara katılarak 18 ödül aldı. 86 kişisel sergi açtı. Çok sayıda eseri özel ve resmi koleksiyonlarda, müzelerde bulunan sanatçı, Ankara Ressamlar Birliği, GESAM ve SADA Enstitüsü kurucu üyeliği yaptı. 2015 yılında Kırgızistan Sanatlar Akademisi daimi üyeliğine seçildi. "63" isimli eseri T.C. Merkez Bankası tarafından 2017 yılında gümüş hatıra para olarak basıldı. 7 Temmuz 2017'de Bişkek’te vefat etti. Eserlerinin Bulunduğu Yerler (Kurum Koleksiyonları) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başbakanlık Dışişleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gazi Üniversitesi Müzesi Anadolu Üniversitesi Müzesi Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü (SADA Enstitüsü) T.C Merkez Bankası T.C Ziraat Bankası T.C. Kalkınma Bankası T.C Turizm Bankası (TURBAN) Türkiye İş Bankası İller Bankası Şekerbank Karaman Valiliği Kastamonu Valiliği Konya Valiliği Konya Polis Evi Bursa Devlet Hastanesi Türkiye Vakıflar Bankası Türksoy Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Milli Piyango Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi Türk Kooperatifçilik Kurumu Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi. Mehmet BAŞBUĞ (1956-2017) Mehmet Başbuğ was born in 1956 in Diyarbakır. He got his bachelor’s degree in Gazi University, Faculty of Education, Department of Painting. He completed his master’s degree and PhD in Gazi University Insitute of Social Sciences, Division of Painting. Between the years 1976-1986, he served in the schools of Ministry of National Education. Between 1986- 1994, he served as a lecturer in Gazi University Faculty of Education and between 1994-1999 he took an active role in the establishment of Isparta Suleyman Demirel University Faculty of Fine Arts and served as a Deputy Dean and Head of Painting Department. By this time he had participated more than a thousand group exhibitions and 80 solo exhibitions at home and abroad. By joining in various contests, he won 18 prizes. He also participated as jury in various exhibitions. He has numerous works in private, public collections, museums and also he is among the founding members of Artist Union of Ankara, GESAM and SADA. He has been the executive editor of SED – Journal of Art Education. He was the Dean of Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Faculty of Fine Arts, additionally he was the Head of the Painting Department under the same faculty.

Mehmet İçöz

1996 Antalya doğumlu olan İçöz, liseyi Akseki Anadolu Lisesinde, üniversiteyi Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde tamamladı. Halen Kasvaa Art Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Mehmet İçöz, Artsürem tarafından temsil edilmektedir.

Melahat Altundağ

-Melahat ALTUNDAĞ (1978-Bolu) 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde Lisans, 2003 yılında Yüksek Lisans ve 2008 yılında Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 2008 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2008 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’ne Yrd. Doç. olarak atandı. 2018 yılında Doçent ünvanı alan sanatçı halen aynı üniversitede sanatsal ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. Litvanya, Hırvatistan, Almanya, Letonya, Arjantin, Romanya, Rusya, Güney Kore, Malezya olmak üzere yurtdışında ve yurtiçinde çok sayıda karma sergi ve etkinliğe katılan Altundağ’ın, 2 kişisel sergisi bulunmaktadır. Eserleri ile 2001 yılında 62. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Seramik Başarı Ödülü, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi “Muammer Çakı 2002 Seramik Yarışması “Artistik Dal” Başarı Ödülü, 2002 ve 2006 yıllarında Altın Testi Seramik Yarışmasında Özel Ödül kazanmış, ayrıca müze ve özel koleksiyonlarda çalışmaları yer almaktadır. Sanatçı; Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER), Türk Seramik Derneği (TSD) ve Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği (SSEDD) üyesidir.

Oğuz Yurttadur

Sanatçı hakkında bilgi girilmemiş.

Oğuz Can Genç

Sanatçı hakkında bilgi girilmemiş.

Özcan Özkarakoç

1977 Konya doğumlu olan sanatçı sırasıyla, lisans eğitimini 1997-2001 yılları arasında, yüksek lisansını 2001-2004 yılları arasında ve doktora eğitimini 2006-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesinde tamamlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve 2013-2015 yıları arasında ise Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmıştır. Halen Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Doç. Dr. olarak görevine devam etmektedir.

Özden Gezer

Sanatçı hakkında bilgi girilmemiş.

Perihan Şan Aslan

She was born in 1978 in Ankara. She graduated from the Department of Ceramics at Faculty of Fine Arts, Hacettepe University in 2000. In the same department, she did her master degree in 2004 and got her PHD Degree in 2010. The artist, who has opened five personal exhibitions, who has been awarded four times, has attended many national and international exhibitions. She has also attended many symposiums and workshops both as a participant and trainer. She is a member of the Association of Turkish Ceramics (TSD), the Association of Art Educators (SEDER) and the Assosion of Ceramic Art Education and Exchance (SEDD). She maintains her artistic and academic studies in Department of Ceramics at Faculty of Fine Arts, Abant İzzet Baysal University as an Assistant Professor.