Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Mehmet Başbuğ Artworks | Artsürem
Mehmet Başbuğ
Mehmet Başbuğ

Prof. Dr. Mehmet BAŞBUĞ (1956-2017) 1956 yılında Diyarbakır’da doğdu. Bursa Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde Lisans tamamladı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik ve Doktora yaptı. 1976-1986 yılları arasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yaptı. 1986 –1994 yılları arasında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde öğretim görevliliği, 1994-1999 yılları arasında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluş çalışmasında görev alarak Dekan Yardımcılığı ve Resim Bölümü Başkanlığını yürüttü. 1999-2009 yılları arasında Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinde görev yaptı. 2009 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalışmaya başladı. Aynı üniversitede çeşitli zamanlarda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Konservatuar Müdürlüğü, Rektör Yardımcılığı, Resim Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. Yurt içinde ve yurt dışında binden fazla karma sergiye katıldı. Çeşitli yarışmalara katılarak 18 ödül aldı. 86 kişisel sergi açtı. Çok sayıda eseri özel ve resmi koleksiyonlarda, müzelerde bulunan sanatçı, Ankara Ressamlar Birliği, GESAM ve SADA Enstitüsü kurucu üyeliği yaptı. 2015 yılında Kırgızistan Sanatlar Akademisi daimi üyeliğine seçildi. "63" isimli eseri T.C. Merkez Bankası tarafından 2017 yılında gümüş hatıra para olarak basıldı. 7 Temmuz 2017'de Bişkek’te vefat etti. Eserlerinin Bulunduğu Yerler (Kurum Koleksiyonları) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başbakanlık Dışişleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Gazi Üniversitesi Müzesi Anadolu Üniversitesi Müzesi Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü (SADA Enstitüsü) T.C Merkez Bankası T.C Ziraat Bankası T.C. Kalkınma Bankası T.C Turizm Bankası (TURBAN) Türkiye İş Bankası İller Bankası Şekerbank Karaman Valiliği Kastamonu Valiliği Konya Valiliği Konya Polis Evi Bursa Devlet Hastanesi Türkiye Vakıflar Bankası Türksoy Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Milli Piyango Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi Türk Kooperatifçilik Kurumu Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi. Mehmet BAŞBUĞ (1956-2017) Mehmet Başbuğ was born in 1956 in Diyarbakır. He got his bachelor’s degree in Gazi University, Faculty of Education, Department of Painting. He completed his master’s degree and PhD in Gazi University Insitute of Social Sciences, Division of Painting. Between the years 1976-1986, he served in the schools of Ministry of National Education. Between 1986- 1994, he served as a lecturer in Gazi University Faculty of Education and between 1994-1999 he took an active role in the establishment of Isparta Suleyman Demirel University Faculty of Fine Arts and served as a Deputy Dean and Head of Painting Department. By this time he had participated more than a thousand group exhibitions and 80 solo exhibitions at home and abroad. By joining in various contests, he won 18 prizes. He also participated as jury in various exhibitions. He has numerous works in private, public collections, museums and also he is among the founding members of Artist Union of Ankara, GESAM and SADA. He has been the executive editor of SED – Journal of Art Education. He was the Dean of Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Faculty of Fine Arts, additionally he was the Head of the Painting Department under the same faculty.

Mehmet Başbuğ hakkında yazılmış 1 doktora, 1 yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Ayrıca, İdil Dergisinin 40. sayısı Mehmet Başbuğ hakkında 17 akademisyen tarafından kaleme alınan 15 yazıdan oluşmaktadır. SADA Enstitüsü tarafından her yıl Mehmet Başbuğ Sanat Araştırmaları Sempozyumu düzenlenmektedir. T.C. Darphane Genel Müdürlüğü ve Merkez Bankası işbirliğiyle, Mehmet Başbuğ'un "63" isimli resmi gümüş hatıra para olarak basılmıştır.

 • Bazı Sergiler
 • 1982- Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 • 1982-Ankara İş Sanat Galerisi
 • 1983- Adana Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 • 1984- Bursa Akbank Sanat Galerisi
 • 1984- Ankara Turkuvaz Sanat Galerisi
 • 1984- Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 • 1985- İstanbul Parmakkapı İş Sanat Galerisi
 • 1985- Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 • 1985- Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 • 1985- Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 • 1985- Ankara Doku Sanat Galerisi
 • 1986- Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 • 1987- Ankara Doku Sanat Galerisi
 • 1988- Ankara Galeri Z
 • 1988- İstanbul Özden Sanat Galerisi
 • 1989- Ankara Galeri Z
 • 1989- Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 • 1989- İstanbul Özden Sanat Galerisi
 • 1991- Ankara Galeri Z
 • 1991- İstanbul Özden Sanat Galerisi
 • 1991- Bakü Manej Spor Sergi Sarayı (AZERBAYCAN)
 • 1992- Ankara Galeri Z
 • 1992- Bakü Manej Spor Sergi Sarayı (AZERBAYCAN)
 • 1992- Alma- Ata Spor Kompleksi (KAZAKİSTAN)
 • 1992- Bişkek Spor Sarayı (KIRGIZİSTAN)
 • 1992- Taşkent Vedenha Merkezi (ÖZBEKİSTAN)
 • 1992- Aşkabat Fuar Kompleksi (TÜRKMENİSTAN)
 • 1992- Kuveyt Uluslar arası Fuarcılık Alanı
 • 1993- İstanbul Özden Sanat Galerisi
 • 1993- Ak Bank Isparta Sanat Galerisi
 • 1993- Ankara Yükseliş Koleji
 • 1994- Ankara Galeri Z
 • 1994- İstanbul Özden Sanat Galerisi
 • 1995- Ankara Vakıf Bank Sanat Galerisi
 • 1995- Ankara Galeri Z
 • 1996- Ankara Ziraat Kültür Merkezi
 • 1996- Ankara Şeker Bank Sanat Galerisi
 • 1997- Çallı Kartinaya Galereya (TATARİSTAN)
 • 1997- Ankara Sevgi Sanat Galerisi
 • 1997- Valandova Kültür Merkezi (MAKEDONYA)
 • 1998- Ankara Milli Piyango Sanat Galerisi
 • 1998- Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 • (Cumhuriyet’in 75. Yılı Anısına)
 • 1998- “Cumhuriyet’in 75.Yılı Anısına” Nevşehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 • 1999- Ankara Ateleer Sanat Galerisi
 • 1999- İstanbul Toprakbank Sanat Galerisi
 • 1999- Ankara Toprakbank Sanat Galerisi
 • 2000- Kastamonu Valiliği Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi
 • 2000- Ankara Emlak Bank Sanat Galerisi
 • 2000- İstanbul Emlak Sanat Galerisi
 • 2000- Konya Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
 • 2001- Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 • 2002- Ankara Türkiye Kalkınma Bankası Sanat Galerisi
 • 2002- İstanbul Tekel Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi
 • 2003- Ankara Galeri Z
 • 2003- Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 • 2003- Karaman Müzesi
 • 2004- Karaman Türk Dil Bayramı Etkinlikleri Sergisi
 • 2005- Ankara Galeri Z
 • 2005- “Çanakkale Zaferi’nin 90. Yılı Sergisi” Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
 • 2006- “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm ve Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Çanakkale Zaferi’nin 91. Yılı Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlenen Resim Sergisi” (Çanakkale Devlet Güzel Galerisi)
 • 2006- “Anadolu’dan ve Atayurt’tan Esintiler” Konulu Resim Sergisi Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi (Ankara)
Artist Artworks