Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Hakkımızda | Artsürem Bilim Sanat Danışmanlık

Gallery Artsürem, The Art Space Of Ankara...

Gallery Artsürem is one of the important art centers of Ankara with its spacious halls, high walls and collection of artworks. The priority of Artsurem is to bring together qualified artworks with qualified art fields. Artsürem does not only focus on the sales of artworks. Artsürem is actually a social sciences term, a perspective, an approach.. Over time,one element is replaced by another.. That is where the Artsürem approach starts. It determines the predecessor and the successor. In other words, Artsürem; a chronological way of handling. When we named our Gallery Artsurem, we were inspired by the morphological structure of art and the chronology of these successors. So, do we only care about chronology? Of course no. One of our gallery's favorite words is synchronic. Synchronic deals with the relationship of parts in the same time frame. Artsürem was established as an art gallery with a strong mental infrastructure. Artsürem has a young executive and advisory team from different areas. (Painting, Sculpture, Cinema, Political Science, Law, Linguistics, Psychology, Economics, Software) All activities are handled with an academic sensitivity and evaluated within the originality of art.