Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Ali Rıza Kanaç Artworks | Artsürem
Ali Rıza Kanaç
Ali Rıza Kanaç

1989 Konya/Ereğli’de Doğdu. İlköğretim ve Lise Öğrenimini Konya’da tamamladı. 2007-2009 Yılları arasında Ressam İbrahim Rızayev atölyesinde çalıştı. 2009 Yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü kazandı. 2010-2011 Eğitim döneminde Fakülte %10’luk başarı listesine girdi. İtalya, Accademia Albertina Delle Belle Arti Di Torino, Prof. Claudio Pieroni Atölyesinde bir yıllık burslu eğitim aldı. 2012 yılında ilk kişisel Sergisini Amantes Gallery’de açtı. 2013’te Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2018 yılında Prof. Dr. Hüseyin Elmas danışmanlığında “Resimde Manipülasyon Bağlamında Mekan ve Figür” konulu tez ile yüksek lisansını tamamladı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, Resim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

Neden Bizon? İlk çağ resim tarihi incelendiğinde, mağara resimlerinde görülen insan-hayvan figürleri amaçları halen tartışma konusu olmasına karşın kuşkusuz insan beyninin soyutlama yeteneğinin en çarpıcı örnekleridir. İlk çağ inançlarında doğa, maneviyatla bütünleşmiş, öğrenilmesi anlaşılması, kaynaşılması gereken bir kavram olarak karşımıza çıkmıştır. İster avlanılan hayvanların resimlerinin yapıldığı düşüncesi ister bir sanat yapma kaygısı olsun, resim yapma dürtüsü insanlık tarihinin ilk çağlarından beri varlık göstermiştir. Resimle doğaüstü güçler ve inançlar arasında ilişki kuran bir düşünce şekline günümüzde hala rastlanmaktadır. Belki bugün bile seçilen imgeler, renkler ve bütün üslup oluşumları sanatçıların bilinçaltındaki inanç ve doğaya karşı olan tinsel bağlılıklarıyla alakalıdır. Bu bağlamda kendi resimlerimde kullandığım bizon görünümleri şüphesiz bilinçaltımda oluşan psişik doğa-insan-hayvan karmaşasının bir ürünüdür. Mağara resimlerindeki bizon figürleri ile birlikte, mağaranın binlerce yıllık doğal oluşum şekilleri ve renkleri de beni etkilemiş, dolayısıyla resimlerimde doku-renk bağlamında benzer pentürler ortaya çıkmıştır. Bizonun resimlerimde imgeleşmesinin sebebi, karakteristik bir beden formuna sahip olması ve ilkel dönemlerde bile resmedildiğinde soyutlamanın etkili örneklerinden olmasıdır. Teknoloji çağı olarak adlandırdığımız ve içinde olduğumuz süreçte görsel anlamda her türlü veri ve bilgiye ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Neden bizon? Çünkü ben hiç bizon görmedim ama birçok bizon fotoğrafı gördüm. Bu fotoğraflardan elde ettiğim eskizler resim yüzeyinde oluşturmak istediğim kompozisyona göre kurgulanıp nihai haline dönüşene kadar kendi içerisinde de değişimlere uğramaktadır.

 • “Ben Hiç Bizon Görmedim” Kişisel Resim Sergisi Artsürem / ANKARA 2019
 • “Rembrandt’s Whore” Kişisel Resim Sergisi, S.Ü. G.S.F. Sergi Salonu / KONYA 2014
 • Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Kişisel Resim Sergisi / KONYA 2013
 • Amantes Gallery, “Selcuk Call” Kişisel Resim Sergisi Torino / İTALYA 2012
 • Karaman Sempozyumu, Uluslar Arası Karma Resim Sergisi / KARAMAN 2019
 • “Art Ankara 5. Çağdaş Sanat Fuarı” Artsürem / ANKARA 2019
 • “Ters Açı / Reverse Angle” / Karma Sergi - Artsürem / ANKARA 2019
 • “95. Yıla Özel 95 Eser Cumhuriyet Sergisi” Dokuma Modern Sanatlar Galerisi ANTALYA 2018
 • “30A-3 Karma Sergi” Artsürem - ANKARA 2018
 • “Nuri İyem Resim Ödülü” Sergileme, Evin Sanat Galerisi, İSTANBUL 2018
 • 16. Özel İzmir Türk Koleji Ulusal Resim Yarışması 1.lik Ödülü İZMİR 2018
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi G.S.F. 15. Resim Yarışması Sergileme 2018
 • EMISSC, Uluslararası EMI Sosyal Bilimler Kongresi, Karma Sergi, Lefkoşa, KIBRIS, 2018
 • Mevlana, “42 Sanatçı 42 Eser” Resim Sergisi / KONYA 2017
 • Novada Outlet “Karma Resim Sergisi” KONYA 2016
 • S.Ü. G.S.F. Resim Bölümü “Yüksek Lisans Öğrencileri” Resim Sergisi / KONYA 2014
 • “III. Uluslararası 42 Sanatçı 42 Eser Sergisi” KONYA 2014
 • UKKSA Ulusal Resim-Heykel Çalıştayı Sergisi / DATÇA 2014
 • 1. Homorod Uluslararası Resim Yarışması, “1.lik Ödülü” / ROMANYA 2014
 • III."Vova" - MINIArt Uluslararası Resim Yarışması “Jüri Övgü Ödülü” / MACARİSTAN 2013
 • “Green Mail Art” Karma Sergi / İSTANBUL 2013
 • Residanza Cavour Edisu Piemonte Karma Sergi Torino / İTALYA 2012
 • Accademia Albertina Delle Belle Arti “Era Smart” Resim Sergisi Torino / İTALYA 2012
 • Küçükçekmece Belediyesi Resim Yarışması Sergileme / İSTANBUL 2011
 • Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Fotoğraf Sergisi / KONYA 2010
 • Ressam İbrahim Rızayev Karma Resim Sergisi / KONYA 2009
Artist Artworks