Galeri Artsürem, ferah salonları, geniş, yüksek duvarları ve koleksiyonuyla Ankara'nın önemli sanat merkezlerinden biridir. Artsürem’in önceliği, nitelikli sanat eserlerini nitelikli sanat alanlarıyla buluşturmaktır. Ancak Artürem, sadece sanat eseri satışı odaklı çalışmaz. Artsürem, aslında bir sosyal bilimler terimi, bir bakış açısı, bir yaklaşımdır…Zaman içinde bir ögenin yerini başka bir öge alır…İşte, Artsüremli yaklaşım, buradan yola çıkar. Yani, öncülü ve ardılı tespit eder. Diğer bir ifadeyle, artsürem; kronolojik bir ele alma biçimidir…Galerimize Artsürem ismini verirken, sanatın biçimbirimsel yapısından ve bu ardılların kronolojisiden ilham aldık. Peki, biz sadece kronolojiye mi önem veriyoruz? Elbette hayır. Galerimizin en çok sevdiği kelimelerden biri de eşsüremdir. Eşsürem, aynı zaman dilimindeki parçaların birbiriyle ilişkisini ele alır. Artsürem, bir sanat galerisi olarak güçlü bir zihinsel altyapıyla kurulmuştur. Artsürem'in farklı alanlardan gelen genç bir icra ve danışma ekibi vardır (Resim, Heykel, Sinema, Siyaset Bilimi, Hukuk, Dilbilim, Psikoloji, Ekonomi, Yazılım). Bütün faaliyetler akademik bir hassaslıkla ele alınır, sanatın kendi özgünlüğü içinde değerlendirilir. Ayla Birinci Artworks | Artsürem
Ayla Birinci
Ayla Birinci

1983 yılında Sakarya’da doğdu. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi GSF Seramik ve Cam Bölümünden birincilikle mezun oldu. 2011-2015 yılları arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi GSF Seramik ve Cam Bölümüne Araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik alanında Yüksek Lisans Programından mezun oldu. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik alanında Sanatta Yeterlik programından mezun oldu. KATILDIĞI SEMPOZYUMLAR Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi "1. Nevşehir Kültür Ve Tarih Sempozyumu Sergisi" Ürgüp, NEVŞEHİR , 2011 ALDIĞI ÖDÜLLER İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü Hacettepe Üniversitesi, ANKARA , 2010

 • Artsürem, 2019.
 • ‘’Yeni Gün’’ Uluslararası Karma Sergi, Artsürem Sanat Galerisi, ANKARA, 2017
 • Hacı Bektaş Veli Hoşgörü Barış Gençlik Festivali Plastik Sanatlar Sergisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, NEVŞEHİR, 2015 Prof.Hamiye Çolakoğlu Anısına Düzenlenen Öğretim elemanları ve Lisansüstü Öğrenci Sergisi, ANKARA, 2015
 • "KATLİAM" Konulu Karma Sergi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Merkez Kampüs, NEVŞEHİR , 2013
 • 2.Uluslararası Macsabal Odun Pişirimi Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi G.S.F, Beytepe Kampüsü, ANKARA , 2012
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi "1. Nevşehir Kültür Ve Tarih Sempozyumu Sergisi" Ürgüp, NEVŞEHİR , 2011
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Cumhuriyet Sergisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Merkez Kampüs, NEVŞEHİR, 2011
 • "KISMET" Konulu Seramik Sergisi ANKARA , 2011
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 1. Nevruz Karma Sergisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Merkez Kampüs, NEVŞEHİR , 2011
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Merkez Kampüs, NEVŞEHİR, 2011
 • Pano Çalışması, Ufuk Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümü, ANKARA , 2010
 • Hacettepe Üniversitesi GSF Mezuniyet Sergisi, Hacettepe Üniversitesi , Sıhhiye Yerleşkesi, ANKARA , 2010
 • Hacettepe Üniversitesi GSF Seramik Bölümü Öğrenci Sergisi, Hacettepe Üniversitesi G.S.F, Beytepe Kampüsü, ANKARA , 2010
Artist Artworks